Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

EGRY JÓZSEF 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009.05.05

2008. ÉVI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

IDŐSZAK: 2008.01.01. - 2008.12.31.

 

 

 

Zalaújlak, 2009.05.12.
BEVEZETŐ RÉSZ

 

Az alapítvány 2006. évben alakult.

 

Nyilvántartási száma:    997

 

Az alapítvány neve:      „Egry József” Pályakezdő Képzőművészekért Közhasznú Alapítvány

 

Az alapítvány típusa:     magánalapítvány

 

Az alapítvány székhelye:           8822 Zalaújlak, Fő u. 40.

 

Az alapítvány célja: Kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása. Zalaújlak szülötte, Egry József festőművész emlékének ápolása és a festőművész munkáságának szélesebb körben való megismertetése.

 

Az alapítvány induló vagyona 250.000,- Ft. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet végezhet, de csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

 

A/        SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ:

Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet, és az egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített számviteli beszámoló készítésére kötelezett.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

 

MÉRLEG

 

ESZKÖZÖK:

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:

Az alapítványnak befektetett eszközei nincsenek.

 

FORGÓESZKÖZÖK:

A forgóeszközöket a pénzeszközök alkotják, melyek az alapítvány vagyonának részét képezik.

A pénzeszközök 2008.12.31-i záróállománya:

            Pénzforgalmi számla                                        39 eFt

            Pénztári készpénz készlet                                 13 eFt

            Összesen:                                                        52 eFt

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:            52 eFT

 

FORRÁSOK

SAJÁT TŐKE:

            Induló tőke                                                      250 eFt

           Tőkeváltozás/ eredmény                                    -74 eFt

                Tárgyévi eredmény alaptevékenységből                         -124 eFt

            Összesen:                                                       52 eFt

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN:             52eFT

 


EREDMÉNYLEVEZETÉS

 

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE:

Az alapítvány támogatásban nem részesült, bevétele nem volt.

 

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI:

            Ráfordításként érvényesíthető kiadások              124 eFt

            Összesen:                                                          124 eFt

 

Az alapítványnál alkalmazott nincs, bérköltség nincs.

A vezető tisztségviselők tiszteletdíjat nem kaptak.

 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

 

A 2008. évi közhasznú tevékenység eredménye: -124 eFt volt.

Ezt kulturális tevékenységre, Zalaújlak szülötte, Egry József festőművész emlékének ápolása és a festőművész munkáságának szélesebb körben való megismertetésére fordítottunk:

 

 

Társasági adókötelezettség nincs.

Az alapítványnak köztartozása nincs.

 

Tisztelettel: Csuha Piroska